Jelen szabályok kialakításakor a SmartCool Mérnöki Kft. különös tekintettel vette figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezéseit, illetoleg az “ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásait.

SmartCool Mérnöki Kft. tiszteletben tartja és védi a azon ügyfelek, érdeklődők magántermészetű adatait, akik a Honlapon keresztül kapcsolatba kerülnek vele.

Általánosságban adott a lehetőség, hogy a SmartCool Mérnöki Kft. www.carrier.hu internetes oldalain bárki anélkül böngésszen, hogy előtte személyes információkat kellene megadnia.

Az Ön által megadott személyes adatokat SmartCool Mérnöki Kft. további értékesítési akcióink során az Ön informálására használjuk fel, míg bizonyos adatok kizárólag látogatottsági-statisztikai célokat szolgálnak.

SmartCool Mérnöki Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Honlapját látogató felhasználók adatait harmadik félnek soha, semmilyen körülmények között nem szolgáltatja ki, és az adatokat a fenti törvényeket, jogszabályokat és ajánlásokat minden esetben szem előtt tartva kezeli.”

Adatkezelési szabályok:

Az 1995. évi CXIX. Törvény által ránk ruházott felelősség tudatában garantáljuk, hogy a válaszait anonim módon dolgozzuk fel. Személyes adatait, illetéktelen félnek semmilyen körülmények között nem adjuk át. A www.carrier.hu hírlevélre feliratkozottak adatait az adatvédelmi törvénynek és adatvédelmi elveinknek megfelelően kezeljük. Személyes (név) és elérhetőségi (email, telefon, postacím) adatait, illetéktelen félnek semmilyen körülmények között nem adjuk át.